ALLE STEUN IS WELKOM


Stichting Ablehouse is er voor mensen met een handicap. Zij hebben nog heel wat te winnen en onze stichting wil hieraan bijdragen. Wij kunnen onze activiteiten en plannen natuurljk niet verwezenlijken zonder financiering. 

Een kleine donatie betekent voor ons al heel veel; je steunt hiermee ons initiatief. Natuurlijk is ook een wat substantiëler bedrag zeer welkom. Zo kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat ook mensen met een handicap een heerlijk probleemloze vakantie hebben.

Wil je ons steunen?
Dat kan op verschillende manieren. Je kunt:

  • een eenmalige bijdrage storten op NL51 TRIO 0320 1927 25 o.v.v. donatie via dit formulier 
  • een periodieke schenking doen in het kader van de ANBI-regeling, door het invullen en retourneren van dit schenkingsformulier
  • of eerst contact met ons opnemen via info@ablehouse.eu